Jubileum 2019
 • 10 februari 2019
  Openingsconcert in de Catharinakathedraal
  Het KKU zingt met solisten (professionals n oud-leden van de Kathedrale Koor), organist Wouter van Belle, het Cugnonconsort ('Meesters en Gezellen' orkest van het Utrechts Conservatorium) werken van Andriessen, Strategier, van Belle, Beemster, Bernstein en Schubert.
 • 31 maart 2019
  Optreden in boekhandel Broese
  Op zondagmiddag in de Boekenweek presentatie van de middelbare scholieren van het KKU o.l.v. gastdirigent Eduardo Lpez Cabello, met Latijns-Amerikaans werelds repertoire.
 • 19 mei 2019
  Optreden in de Bibliotheek Stadhuisbrug
  De Kathedrale Koorschool zingt liedjes op teksten van Annie MG Schmidt. Vr en na dit optreden speelt Malgosia Fiebig op het Domcarillon ook liedjes van Annie MG Schmidt.
 • 29 juni 2019
  Wandelconcert langs het Utrechtse Kerkenkruis
  i.s.m. Kerken Kijken / Kerken Luisteren. Het koor zingt op vijf locaties, bij goed weer merendeels in de open lucht, muziek van vroeger en nu gedurende korte concertjes met tussentijds een korte wandeling en kunsthistorische toelichting per locatie. De locaties zijn: Janskerk, Pieterskerk, Pandhof van de Domkerk, restanten van de Paulusabdij (in het Utrecht Archief) en pandhof St Marie / Mariahoek. Ook dan lardeert Malgosia Fiebig n en ander op het Domcarillon.
  Aansluitend is er vanaf 15.30 uur voor leden en oud-leden van het KKU een REUNIE in de Kathedrale Koorschool.
 • 9 november 2019
  Slotconcert St. Maartensparade
  Het Kathedrale Koor Utrecht n het eveneens jubilerende Domstad Jeugd Orkest (DJO), en verzorgen het slotconcert van de jaarlijkse sfeervolle St.Maartensparade. Wouter van Belle's St. Maarten Cantate zal speciaal voor deze gelegenheid door de componist worden georkestreerd!
 • Hoogmis op TV
  Tenslotte hopen in het najaar van 2019 we op nader te bepalen datum een Hoogmis op tv uit te zenden.


Nadere info:

 • kathedralekoorutrecht@gmail.com

 • © 2015 Wouter van Belle