Donateur worden?
Het Kathedrale Koor Utrecht kan niet zonder de steun van belangstellenden en vrienden. Voor het behoud van onze unieke muzikale traditie, het op peil houden van de kwaliteit en voor alle bijzondere projecten en mooie concerten in binnen- en buitenland, zijn we vrijwel volledig aangewezen op uw vrijgevigheid. Sinds 1 januari 2018 heeft het KKU de Anbistatus, waardoor er een fiscaal vriendelijk regime is voor schenken, doneren en nalaten!

Belangrijk: Met de Anbi-status kunt U erop vertrouwen dat het KKU financieel betrouwbaar, transparant en onafhankelijk is. Zeker in deze tijd van financiële problemen bij kerkelijke organisaties is dat prettig voor u om te weten.

En: deze regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018! Reeds gedane donaties vallen onder deze regeling en kunnen desgewenst worden omgezet naar een fiscaal aantrekkelijke Periodieke gift.

De voordelen voor een donateur en schenkers van periodieke giften*

Een donateur geniet de volgende voordelen:

 • U blijft op de hoogte van ons wel en wee via Nieuwsbrieven;
 • U kunt in de voorverkoop van Kerst- en Passieconcert maxinaal 2 gereserveerde plaatsen bestellen
 • Bij aankoop van minimaal 1 kaart voor Volwassenen voor Kerst- of Passieconcert ontvangt u 1 extra kaart gratis.
 • 2 gratis toegangskaarten voor het donateursconcert.

De Anbi-status: een erkend goed doel en fiscaal vriendelijk schenken.

De Belastingdienst heeft aan het KKU per 1 januari 2018 de Anbi-status toegekend, dat wil zeggen dat het Koor een Algemeen Nut Beogende Instelling is en we daarmee een erkend goed en cultureel doel zijn geworden. De Belastingdienst biedt de volgende voordelen aan organisaties met de Anbi-status.

 • *Periodieke gift
  Als u een gift toezegt voor tenminste vijf aaneengesloten jaren en dit in een onderhandse akte (zonder notaris) vastlegt, is uw gift volledig en tot 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voor donateurs die gewend zijn gedurende een reeks van jaren te doneren, kan deze vorm fiscaal veel aantrekkelijker zijn. Een rekenvoorbeeld: U doneert jaarlijks € 350. U gaat over naar een periodieke gift van € 1000 (gedurende minimaal 5 jaar). In uw aangifte Inkomstenbelasting mag u € 1.250 in aftrek brengen en bij een belastingtarief van 54% krijgt u € 650 terug van de Belastingdienst. Per saldo hebt u dus €1000 min € 650 ofwel ook € 350 betaald, maar het Koor ontvangt € 1000! Over nadere voorwaarden en aanmelding kunnen we u informeren.
 • Eenmalige donatie en vaste donateurs
  Elke gift is welkom, ook eenmalige donaties! Donateur worden kan vanaf 45€ per jaar. Voor eenmalige donaties geldt dat deze aftrekbaar zijn als het totaal aan door u gedane giften aan erkende goede doelen in een jaar het drempelbedrag overstijgt.
 • Nalatenschap
  U kunt het Kathedrale Koor Utrecht opnemen in uw testament, U kunt daarbij kiezen tussen een legaat en een erfstelling. Nadere informatie bij uw notaris.
 • Fonds op naam
  Overweegt u een omvangrijke schenking met een persoonlijke invulling? Dan is een Fonds op naam wellicht de aangewezen weg. Een Fonds op naam is een schenking met een gerichte opdracht. U bepaalt zelf de doelstelling van uw Fonds. Wij bespreken de mogelijkheden graag met u.

  IBAN: IBAN NL27 INGB 000 3400 645
  t.n.v. Vereniging Kathedrale Koor Utrecht.

  Interesse? Stuur een mailtje aan

 • bestuur@kathedralekoorutrecht.nl

  of maak gebruik van onderstaand formulier.

  Naam

  E-mailadres

  Opmerking, vraag?

© 2015 Wouter van Belle