ANBI
 • De naam van de instelling
  Vereniging Kathedrale Koor Utrecht
 • Het RSIN/fiscaal nummer
  809347131
 • De contactgegevens
  Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht, kathedralekoorutrecht@gmail.com
 • De doelstelling
  De vereniging heeft ten doel:
  a. het in muzikaal opzicht meewerken aan de liturgie in de Kathedrale Kerk van de Heilige Catharina te Utrecht, hierna te noemen de Kathedraal, één en ander te preciseren bij huishoudelijk reglement
  b. het onder de aandacht brengen van de (kerk)muziek onder een breed publiek zonder tekort te doen aan het sub a. genoemde doel.
 • De bestuurssamenstelling
  Magdaleen Ridder, voorzitter
  Eugene Heman, penningmeester
  Elly Jonkers, secretaris
  Annemarie Tesselaar, lid
 • Het beleidsplan
  Beleidsplan als door het bestuur opgesteld en door de ALV vastgesteld. Zie bijlagen deel 1 en deel 2 plus Werkplan.
  - Visie KKU 2018-2020 (pdf)
  - Beleidsplan KKU deel 2 (pdf)
  - Werkplan KKU 2018-2020 (pdf)
 • Het beloningsbeleid
  De vereniging heeft geen werknemers. Het bestuur geniet geen beloning en werkt op vrijwillige basis.
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Secretarieel jaarverslag als door het bestuur opgesteld en door de ALV vastgesteld. Zie bijlage Jaarverslag 2017
  - Jaarverslag KKU 2017 (pdf)
 • Een financiële verantwoording
  Financieel jaarverslag 2017 als door het bestuur opgesteld en door de ALV vastgesteld.
  - Jaarrekening KKU 2017 (pdf)
© 2015 Wouter van Belle